Logo NVvPG

Branchevereniging voor aanbieders van preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek.


De Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek

Streven naar veilig en doelmatig preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek.

Wij behartigen de belangen van onze leden door het streven naar veilig en doelmatig aanbod van preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek. Steeds meer (ernstige) ziekten worden in een vroeg stadium behandelbaar. Wij vinden dat elke burger het recht heeft om inzicht te krijgen in zijn of haar gezondheid om zo gerustgesteld te worden of tijdig de mogelijkheid te krijgen om vroegtijdig te kiezen voor behandeling om erger te voorkomen. Dit draagt bij aan de gezondheidswinst van iedere burger in Nederland op lange termijn maar ook voor onze maatschappij geheel.

Contact

NVvPG | Adres | info@nvvpg.nl