Visie & Missie

Steeds meer (ernstige) ziekten worden in een vroeg stadium behandelbaar. Wij vinden dat elke burger het recht heeft om inzicht te krijgen in zijn of haar gezondheid om zo gerustgesteld te worden of tijdig de mogelijkheid te krijgen om vroegtijdig te kiezen voor behandeling om erger te voorkomen. Dit draagt bij aan de gezondheidswinst van iedere burger in Nederland op lange termijn maar ook voor onze maatschappij in zijn geheel.

In ons handelen staat de cliƫnt centraal. Het behoud, de verbetering en/of de bescherming van zijn of haar gezondheid staat voorop. Daarom streven wij naar een brede toegankelijkheid van preventief onderzoek en preventie in Nederland. Dit aanbod moet kwalitatief, doelmatig en betrouwbaar zijn en voldoen aan de geldende beroepsrichtlijnen en wet- en regelgeving.

We zetten ons daarom in voor een branche brede, adequate en professionele richtlijn voor preventief gezondheidsonderzoek. Hiermee willen we de kwaliteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het aanbod van onze leden borgen. Wij zien het daarnaast als onze taak om onderzoek naar preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek te stimuleren en over de uitkomsten breed te communiceren. Ook streven we naar een juist gebruik en interpretatie van uitkomsten van individueel onderzoek door artsen.

Contact

NVvPG | Adres | info@nvvpg.nl